Selecteer een pagina

Zuiver & Zinvol Zakendoen is voortgekomen uit mijn eigen behoefte aan vrijheid en aan dienstverlening, waarin ondernemers ook hun menselijke kant durven en kunnen laten zien. 

Want de kracht en de verbinding met de klant ligt juist in het persoonlijke verhaal en de kwetsbare momenten daarin. 

Lees hieronder mijn verhaal 

 

Een periode dat ik me echt kwetsbaar heb gevoeld is toen ik op de basisschool zat. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van gepest worden zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Mooi was die periode voor mij allerminst. Het iedere dag met angst in je lijf naar school gaan omdat je niet weet wat je die dag weer te wachten staat, hakt er wel in. Ook als volwassene heeft het mijn leven bepaald in die zin dat het me in mijn vrijheid om echt mijzelf te zijn beperkt heeft. 

Een van de dingen die ik deed om te overleven was proberen voorbereid te zijn. Ik was de hele dag alert op mijn omgeving. Van het moment dat ik het schoolplein op kwam, totdat ik de straat inliep waar ik woonde. Want pas daar was ik echt veilig. Ik was de hele dag bezig met observeren, analyseren en interpreteren. Continu scande ik mijn omgeving en mijn voelsprieten stonden de hele dag op scherp. Ik kan wel zeggen dat mijn vermogen om situaties snel te kunnen overzien en te voelen wat er gaande is, daar ontstaan en ontwikkeld is. 

Behalve dat ik me onveilig voelde, had ik ook het gevoel dat ik niet mijzelf mocht zijn. Dat ik niet goed genoeg was. Want waarom werd ik anders gepest? Jarenlang heb ik mij ingehouden en liet ik niet zien wie ik echt was. Dat wat ik dacht, zei ik maar niet. Dat wat ik wilde doen, durfde ik niet. Nog steeds gericht op mijn omgeving en wat die wel niet van me zouden vinden. Ik zocht vooral veiligheid in de dingen die ik deed. Vooral geen risico lopen. Op kritiek, op afwijzing. Je begrijpt misschien hoe groot de stap voor mij naar het ondernemerschap was. Voor mij is dat dan ook zeker niet van een leien dakje gegaan. Ik heb veel geïnvesteerd in zelfstudie en in (busines)coaching. Daarin heb ik veel geleerd over het ondernemerschap maar vooral over hoe belangrijk het is om jezelf te kennen, blij met jezelf te zijn en te weten waar je kracht ligt. 

Mijn kracht ligt in het feit dat ik weet hoe jij meer inzicht krijgt in jezelf, en hoe je dat op een unieke manier kunt integreren in je ondernemerschap. Ik ken de stappen, want ik heb ze zelf gezet. Bovendien geloof ik dat we collectief genoeg hebben van ondernemers met mooie praatjes, maar dat we verlangen naar eerlijkheid, zuiverheid en ‘what you see, is what you get’. 

Ik voel me vrij, om te zijn wie ik werkelijk ben. In mijn ondernemerschap en in mijn leven. En ik wens jou dat ook heel erg toe. Daarom richt ik mij in mijn begeleiding niet alleen op het zakelijke (missie/visie) en op het organisatorische (hoe organiseer jij jouw eigen succes)? Maar vooral ook op jou als mens en jouw unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en mogelijkheden. 

Laten we samen op weg gaan naar jouw vrijheid!

Contact

Community partner van Oopen Advies & Interim

Partner van MKB Doorgaan

Ingrid helpt met haar kritische vragen, ideeën om te zetten in structuren en plannen 

Rianca Evers, founder Saminc (Samensturing als organisatieprincipe)